Yellowstone 29, 1448 XW Purmerend (2024)

  1. Purmerend
  2. Yellowstone
  3. Yellowstone 29

Yellowstone 29, 1448 XW Purmerend (2) Yellowstone 29 ligt in de woonplaats Purmerend (gemeente Purmerend), in de wijk Weidevenne en in de buurt Amerika. Deze woning is gebouwd in het jaar 2002 en heeft een woonoppervlakte van 176 m².

Op deze pagina hebben we zoveel mogelijk openbare informatie over Yellowstone 29 verzameld.


Algemene kenmerken

Geschatte woningwaarde: € 925.000 - € 1.020.000

Gebruiksdoel
Wonen
Woonoppervlakte
176 m²
Bouwjaar
2002
Status pand
Pand in gebruik

Gezondheid

De luchtkwaliteit en het omgevingsgeluid hebben directe invloed op de gezondheid. Mensen die blootgesteld worden aan slechte luchtkwaliteit kunnen last krijgen van astma, allergieën en andere longaandoeningen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt dat schone lucht minder dan 10 μg/m³ stikstofdioxide (NO2) en minder dan 5 μg/m³ fijnstof (PM2,5) bevat.
De hoeveelheid omgevingsgeluid kan hinderlijk zijn en de (nacht)rust verstoren. Een geluidsbelasting van minder dan 55 dB wordt als goed beschouwd.
Het hitte-eilandeffect is wanneer steden warmer worden dan het platteland door gebouwen en verharde oppervlakken die warmte vasthouden.
Voor een goede nachtrust is het belangrijk dat het donker is. Op een donkere plek in Nederland zijn 2.500 sterren aan de hemel te zien.

Stikstof NO2
13,5 μg/m³
Fijnstof PM10
16,1 μg/m³
Fijnstof PM2,5
8,6 μg/m³
Roet EC
0,2 μg/m³
Geluidsbelasting
49 dB
Hitte-eilandeffect
+1,1 °C
Hemelhelderheid nacht
500 sterren zichtbaar

Kans op overstroming

Het risico op overstromingen neemt toe door klimaatverandering, met stijgende zeespiegels, intensievere neerslagpatronen en extreme weersomstandigheden. De kans op overstromingen waar dit pand staat is klein (1x per 1000 jaar). De maximale waterhoogte bij een overstroming is 2,0 meter.


Fundering

Oudere gebouwen, gebouwd vóór 1970, hebben vaak houten funderingspalen. Vooral in gebieden met een minder stevige bodem kunnen deze palen kwetsbaar zijn. Dit pand is na 1970 gebouwd en heeft daarom weinig tot geen risico op funderingsproblemen.Energie

Energielabel

Voor dit pand is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig het pand is. Hierbij is gekeken naar de isolatie van het pand en naar de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie.

Het label van dit pand is vóór 2021 geregistreerd. Voor deze labels geldt dat A het beste label is en G het slechtste.

Energielabel
A
Energielabel geldig tot
19-04-2025
Gebouwtype
Vrijstaande woning

Verbruik elektriciteit en gas

Het gemiddeld jaarverbruik in 2022 van dit adres en de buren is 6554 kWh elektriciteit. Er is geen gasaansluiting in deze woning aanwezig.

Dit is het gemiddelde van 25 elektriciteitsaansluitingen met postcode 1448 XV en 1448 XW en is alleen bruikbaar als er vergelijkbare woningen (bijv. allemaal appartementen) op deze postcode zijn. Het daadwerkelijke gebruik is afhankelijk van diverse factoren zoals de samenstelling van het huishouden, de isolatie van de woning, het gebruik van zonnepanelen of warmtepompen, etc.

Deel dit adres

Belastingen

Gemeentelijke belastingen

Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen betaalt zo mee aan de voorzieningen binnen de gemeente. De belastingen verschillen per gemeente. Hieronder staat een berekening van de gemeentelijke belastingen van de gemeente Purmerend voor dit adres in 2024.

Gemeentelijke belastingenEenpersoonshuishoudenMeerpersoonshuishouden
Onroerendezaakbelasting (OZB)€ 675,20€ 675,20
Afvalstoffenheffing€ 300,36€ 375,48
Rioolheffing€ 215,16€ 215,16
Totaal€ 1.190,72€ 1.265,84

Waterschapsbelastingen

Waterschappen (ook wel hoogheemraadschap genoemd) zijn verantwoordelijk voor het regionale waterbeheer in Nederland: om ervoor te zorgen dat het land niet overstroomt en dat er schoon en voldoende water is. Hieronder staan de waterschapsbelastingen van het waterschap Hollands Noorderkwartier voor dit adres in 2024.

WaterschapsbelastingenEenpersoonshuishoudenMeerpersoonshuishouden
Watersysteemheffing (gebruiker)€ 120,74€ 120,74
Watersysteemheffing (eigenaar)€ 281,05€ 281,05
Zuiveringsheffing€ 69,82€ 209,46
Wegenheffing (gebruiker)€ 38,50€ 38,50
Wegenheffing (eigenaar)€ 61,61€ 61,61
Totaal€ 571,72€ 711,36

Een eenpersoonshuishouden zal op dit adres 1.762 euro aan belastingen betalen en een meerpersoonshuishouden 1.977 euro. Deze berekening is geldig voor huiseigenaren. Voor huurwoningen kan het bedrag verschillen. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.


Recent te koop aangeboden woningen

Welke woningen in de omgeving staan te koop aangeboden?

Op basis van 43 verkochte woningen (met postcode 1448) is er tussen juli en december 2023 met gemiddeld 3,7% overboden (standaarddeviatie 4,1%) en duurt het zo'n 30 dagen voordat een woning verkocht is. 77% van de woningen is verkocht boven de vraagprijs.

AdresVraagprijsOppervlakteVraagprijs/m²Aangeboden sinds
Antwerpenhaven 13€ 400.000102 m²€ 3.92217-04-2024
Singelbuurt 11€ 795.000158 m²€ 5.03216-04-2024
Mambostraat 90€ 375.00077 m²€ 4.87016-04-2024
Mérenguestraat 29€ 360.00077 m²€ 4.67515-04-2024
Andesstraat 1€ 675.000167 m²€ 4.04215-04-2024
Ponte di Rialto 48€ 345.00049 m²€ 7.04110-04-2024
Kaftanstraat 85€ 475.000127 m²€ 3.74008-04-2024
Zambezilaan 193€ 645.000130 m²€ 4.96206-04-2024
Faraostraat 13€ 850.000163 m²€ 5.21505-04-2024
Rocamadour 100€ 600.000138 m²€ 4.34805-04-2024

Gemiddelde WOZ-waarde en verkoopprijs

In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van gemiddelde WOZ-waarden van Nederland, de gemeente Purmerend, de wijk Weidevenne en de buurt Amerika te zien. De gemiddelde verkoopprijs voor Nederland en de gemeente Purmerend worden weergegeven met stippellijnen.


Kadastrale kaart

De kadastrale kaart toont de ligging van panden en kadastrale percelen met bijbehorend perceelnummer.

De buurt Amerika

Op basis van de woningmarkt (hoe snel woningen worden verkocht), de veiligheid en de bereikbaarheid van de buurt hebben we een score berekend. De score voor de buurt Amerika is: Goed.

8/10


De demografie van de buurt

In de onderstaande cirkels zijn statistieken per onderwerp voor Nederland (de binnenste cirkel), de gemeente Purmerend, de wijk Weidevenne, en de buurt Amerika (buitenste cirkel) te vinden.

Aantal inwoners per leeftijd (2023)


Aantal inwoners per geslacht (2023)


Aantal inwoners per burgelijke status (2023)


Aantal inwoners per afkomst (2022)


Verdeling huishoudens (2023)


Verdeling koop- en huurwoningen (2023)


Verdeling opleidingsniveau (2021)


De veiligheid in de buurt

In de onderstaande tabel staan de geregistreerde misdrijven voor de buurt Amerika in 2023.

MisdrijfAantalAantal per 1000 inwoners
Diefstal/inbraak in woning, garage, schuur, tuinhuis10,2
Diefstal vanaf/uit/van motorvoertuigen of vaartuigen92,0
Diefstal van brom-, snor-, fietsen30,7
Zakkenrollerij00,0
Verkeersongevallen102,2
Zedenmisdrijf / Geweld / Bedreiging / Straatroof, overval61,3
Brandstichting00,0
Drugs-/drankoverlast00,0
Vandalisme81,8
Huisvredebreuk00,0

De bereikbaarheid van de buurt

De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde voorziening voor de buurt Amerika, berekend over de weg in 2022.

Gezondheid
Huisartsenpraktijk1,3 km
Huisartsenpost3,2 km
Apotheek1,3 km
Ziekenhuis3,2 km
Winkels
Supermarkt1,5 km
Levensmiddelen1,3 km
Warenhuis3,5 km
Horeca
Café2,4 km
Snackbar1,3 km
Restaurant1,2 km
Hotel3,5 km
Opvang en school
Kinderdagverblijf400 m
Buitenschoolse opvang300 m
Basisschool400 m
Voortgezet onderwijs (alle)3,9 km
V. Onderwijs VMBO3,9 km
V. Onderwijs HAVO/VWO4,0 km
Verkeer & Vervoer
Oprit provinciale-/snelweg1,2 km
Treinstation700 m
Trein overstapstation14,1 km
Ontspanning
Bibliotheek3,6 km
Zwembad4,3 km
Museum3,3 km
Podiumkunsten3,5 km
Poppodium3,7 km
Bioscoop3,3 km
Attractiepark6,3 km
Yellowstone 29, 1448 XW Purmerend (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated:

Views: 6450

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.